22 września 2021 r. dzieci z klas I-VI wzięły udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Gminy w Gnojniku w ramach projektu „Chrońmy żaby”. Uczniowie podawali zasady segregacji śmieci, pracowali w grupach metodą „burzy mózgów”, wymyślając różne źródła zanieczyszczenia powietrza oraz prezentowali wykonane przez siebie plakaty. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały również doświadczenia obrazujące właściwości powietrza oraz podawały sposoby jego oczyszczania. W nagrodę za aktywność otrzymały zeszyty i gry planszowe.