Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie oraz załączniki do zarządzenia wraz z terminami przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się pod linkiem:

  

Festiwal Zawodów - Kraków 2024

Festiwal odbędzie się od 24 do 25 kwietnia 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowe EXPO (ul. Galicyjska 9, Kraków).
Informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie internetowej organizatora zawodowa.malopolska.pl.