Erasmus+

,,Szkoła otwarta na innowacje europejskie’’ – to tytuł projektu, który będzie realizowany w naszej szkole w terminie 20.12.2021 – 20.09. 2023 r. w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

W ciągu osiemnastu miesięcy trwania projektu nauczyciele naszej szkoły będą między innymi podnosić swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego, TIK, poznania i wdrożenia systemu CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metody zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, wiedzy na temat ekologii i wdrażania działań proekologicznych.

Kadra pedagogiczna będę uczestniczyć w 12-dniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Cyprze w EPICALTER HOLDINGS LTD - English in Cyprus oraz w Irlandii w TWIN ENGLISH CENTRE IRELAND LIMITED.

W projekcie weźmie także udział 10 uczniów, którzy zostaną wybrani na podstawie dwóch testów: językowego (przygotowanego przez nauczycieli angielskiego), który pozwoli określić poziom znajomości języka oraz psychologicznego (przygotowanego przez psychologa) badającego dojrzałość emocjonalną, gotowość do wyjazdu za granicę, umiejętność radzenia sobie w nowych warunkach.

W ciągu 12-dniowego pobytu w Irlandii w TWIN ENGLISH CENTRE IRELAND LIMITED nasi wychowankowie wraz ze swoimi europejskimi rówieśnikami wezmą udział między innymi w warsztatach dotyczących ekologii i zrównoważonego środowiska. Będą przygotowywać projekty o tematyce proekologicznej, a przez to rozwijać umiejętności na miarę młodego Europejczyka XXI wieku.

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczy w programie Erasmus +, który zapewnia nauczycielom i uczniom możliwość holistycznego (osobistego, kulturalnego, społecznego, edukacyjnego) rozwoju. Pragniemy, aby nasza placówka zyskała rangę europejskości. Chcemy poprawić jakość nauczania oraz uczenia, promować wykorzystanie nowych europejskich technologii i innowacyjnych metod nauczania. Zależy nam, żeby być częścią europejskiego obszaru edukacji poprzez aktywny udział nauczycieli i uczniów w wymianie oraz realizację międzyszkolnych projektów.