Bezpieczne żniwa, rozsądny wypoczynek

https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2020/07/30-07-2020

Jako Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Uszwi, pragnę podziękować wszystkim za 6-letnią współpracę. Pani Bogumile Jagielskiej oraz Pani Barbarze Kądziołka, pracownikom szkoły oraz rodzicom. A przede wszystkim prezydium Rady Rodziców: Wioleta Czchowska, Danuta Klecka, Maria Wnęk, Jolanta Franczyk, Monika Jarzmik i Renata Wąs, bez których sama bym sobie nie poradziła. Dziękuję za wsparcie, życzliwość oraz poświęcony czas. Ich zaangażowanie i pomoc pozwoliły zorganizować niejedną szkolną imprezę dla uczniów, oraz ostatniego sylwestra, którego mam nadzieje, wszyscy goście dobrze wspominają. Jestem pewna i jednocześnie dumna, że system pracy jaki sobie wspólnie wypracowałyśmy przynosił efekty.

 

Z wyrazami szacunku,

Zofia Klecka

Komenda Policji w Krakowie wraz z Małopolskim Kuratorium Oświaty ogłosili w czerwcu projekt ,,Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje!". Celem akcji była integracja międzypokoleniowa oraz kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
z najbliższego otoczenia. W projekcie wzięli udział uczniowie klas trzecich naszej szkoły, którzy wykonali prace plastyczne i nagrali filmiki profilaktyczne ostrzegające dziadków przed oszustami podającymi się za wnuka lub policjanta. Dzieci realizowały zadanie konkursowe
w formie rysunku, plakatu, kartki, scenki oraz rozmowy telefonicznej, korzystając z filmiku instruktażowego nagranego przez policjantów i dostępnego pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=c7qMo_cMvk0.

video-1592829806.mp4

video-1592829869.mp4

Dnia 26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym miało ono nieco inną formę niż zwykle. Podczas spotkań z wychowawcami uczniowie otrzymali świadectwa, wyróżnienia, nagrody i okolicznościowe dyplomy.

W tym roku tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły zdobył Maksymilian Klecki, uczeń klasy VIa. Nagrodę Wójta Gminy Gnojnik za wysokie wyniki w nauce, wręczoną przez Kierownika Referatu Oświaty – pana Andrzeja Stańczyka otrzymało troje uczniów:

Maksymilian Klecki – kl. VIa

Gabriela Pawełek – kl. VIa

Jak Kowalczyk – kl. VIII

Tego dnia z murami naszej szkoły pożegnało się 22 ósmoklasistów. Pani Dyrektor Barbara Kondziołka w ciepłych słowach dokonała podsumowania ich dotychczasowej nauki oraz wręczyła świadectwa i dyplomy absolwenta. Uczniowie otrzymali również nagrody książkowe za udział w konkursach wiedzy, zawodach sportowych oraz za aktywną działalność na rzecz społeczności uczniowskiej. Starszych kolegów pożegnali siódmoklasiści, przekazując im pamiątkowe kubki. Na zakończenie Dyrektor Szkoły w imieniu własnym i wszystkich nauczycieli życzyła ósmoklasistom trafnych wyborów życiowych, powodzenia w dalszej edukacji oraz bezpiecznych i słonecznych wakacji.

W dniach 16 -18 czerwca uczniowie klasy ósmej przystąpili do egzaminu, który kończy ich edukację w szkole podstawowej. Zdający zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Formuła egzaminu nie uległa zmianie, ale w związku
z pandemią koronawirusa był on przeprowadzany w nietypowych warunkach. Szkoła dołożyła wszelkich starań, aby zgodnie z procedurami zapewnić bezpieczeństwo zdającym, członkom komisji oraz personelowi. Obowiązkowe wytyczne dotyczyły między innymi: zachowania odpowiednich odległości, dezynfekcji czy zakrywania nosa i ust. Mimo lekkiego stresu nasi ósmoklasiści wykazali się zdyscyplinowaniem i egzamin z przestrzegania wymogów sanitarnych zdali celująco.