W załączniku poniżej znajduje się szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2022/2023: