8 maja w naszej szkole odbyła się Mała Olimpiada Matematyczna. Wzięli w niej udział uczniowie klas I–III pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Gnojnik (15 uczestników). Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki oraz integracja środowiska uczniowskiego. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Młodzi matematycy ambitnie i z wielkim zaangażowaniem zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez wychowawców klas III. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i ich opiekunów. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu umilił uczniom słodki poczęstunek. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Dyrektora naszej szkoły. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody wręczyła dyrektor szkoły Pani Lukrecja Chochlińska.

Wyniki:

  • I miejsce: Karol Szafrański – PSP w Lewniowej
  • II miejsce: Wojciech Seremak – PSP w Gnojniku
  • III miejsce: Marek Sułek – PSP w Biesiadkach
  • III miejsce: Antoni Kopacz – PSP w Lewniowej

Zwycięzcom gratulujemy! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom.