Dnia 15 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska”, która przebiegła pod hasłem:

„Sprzątanie świata łączy ludzi!”

Ma ona na celu wzrost świadomości ekologicznej, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, uświadomienie Polakom ich wpływu na środowisko oraz zachęcanie do nieśmiecenia. W tym dniu wszyscy uczniowie naszej szkoły zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki sprzątali wyznaczone miejsca na terenie Uszwi. Czynny udział w tym przedsięwzięciu uświadomił uczniom, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.