Uroczystość rozpoczęła Msza św. Po nabożeństwie nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do szkoły, gdzie miała miejsce okolicznościowa akademia. Pani Dyrektor Lukrecja Chochlińska przedstawiła wyniki klasyfikacji końcoworocznej oraz wyróżniła uczniów za wysokie wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Tytuł „Ucznia Roku” za najwyższą średnią ocen otrzymała Martyna Grzegórzek z kl. 4 b.

Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz pożegnanie ósmoklasistów. Pani Dyrektor wręczyła uczniom klas ósmych nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a rodzicom listy gratulacyjne oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Ósmoklasiści przedstawili okolicznościowy program artystyczny i zostali tradycyjnie pożegnani przez uczniów klasy VII. Pani Dyrektor podziękowała za całoroczną pracę nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom i rodzicom oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Po akademii uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.