NAUCZYCIELE PRACUJĄCY OBECNIE

Wszyscy nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a większość ukończyła studia podyplomowe uprawniające do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, przez co wzbogacają swój warsztat pracy, a zajęcia przez nich prowadzone są atrakcyjniejsze.

DYREKTOR

mgr Bogumiła Jagielska

 

Z-ca dyrektora

mgr Barbara Kondziołka

 

Katecheci

ks. prałat Jan Kudłacz

ks mgr Karol Góra

 

Nauczyciele

mgr Bogumiła Jagielska - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Barbara Kondziołka – historia, geografia

mgr inż. Lukrecja Chochlińska – matematyka, fizyka

mgr Anna Cichostępska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Czesak - język polski, historia, plastyka, muzyka

mgr inż. Maria Górka - zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka

mgr Joanna Kliś- język angielski

mgr Sabina Krakowska - język angielski

mgr Kamil Kuras - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Marchwica – matematyka, fizyka

mgr Ilona Mech - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Dorota Mucha – język polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Olchawa - język niemiecki

mgr Ilona Palonek - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, język polski

mgr Piotr Rzepa- biologia, chemia

lic. Klaudia Stachurska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Szczepańska- wychowanie fizyczne, technika

mgr Ewelina Toboła - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

mgr inż. Stanisław Wilk – matematyka, informatyka

mgr Zofia Zięć - świetlica, zajęcia rewalidacyjne

mgr Anna Zych - język polski, przyroda

mgr Józefa Zych - biblioteka, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne

 

UCZNIOWIE

 

Ogólnie w Szkole Podstawowej uczy się 229 uczniów w tym:

edukacja wczesnoszkolna - 70 uczniów

Klasa Ia – 14 uczniów, wychowawca mgr Anna Cichostępska

Klasa Ib- 12 uczniów, wychowawca mgr Ilona Palonek

Klasa II - 12 uczniów, wychowawca mgr Ilona Mech

Klasa IIIa -17 uczniów, wychowawca mgr Ewelina Toboła

Klasa IIIb - 15 uczniów, wychowawca lic. Klaudia Stachurska

klasy IV - VII - 103 uczniów

Klasa IVa - 17 uczniów, wychowawca mgr Anna Marchwica

Klasa IVb - 18 uczniów, wychowawca mgr Sabina Krakowska

Klasa V - 17 uczniów, wychowawca mgr Anna Zych

Klasa VI - 22 uczniów, wychowawca mgr Józefa Zych

Klasa VIIa - 14 uczniów, wychowawca mgr inż. Lukrecja Chochlińska

Klasa VIIb - 15 uczniów, wychowawca mgr inż. Maria Górka

 

klasy gimnazjalne – 56 uczniów

 

Klasa IIa gimnazjum – 19 uczniów, wychowawca mgr Barbara Kondziołka

Klasa IIb gimnazjum – 17 uczniów, wychowawca mgr Dorota Mucha

Klasa III gimnazjum- 20 uczniów, wychowawca mgr Teresa Czesak

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

Maria Jaroszek – sekretarka

Alina Ciura – intendent

Grażyna Zydroń – kucharka

Elżbieta Biernat – sprzątaczka

Alicja Cichostępska – sprzątaczka

Wanda Cichostępska – sprzątaczka

Barbara Jagielska – sprzątaczka

Małgorzata Witkowska – sprzątaczka

Stanisław Stalmach - woźny, konserwator sprzętu