NAUCZYCIELE PRACUJĄCY OBECNIE
Wszyscy nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a większość ukończyła studia podyplomowe uprawniające do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, przez co wzbogacają swój warsztat pracy, a zajęcia przez nich prowadzone są atrakcyjniejsze.

DYREKTOR

mgr Barbara Kondziołka

 

Z-ca dyrektora

 mgr inż. Lukrecja Chochlińska

 

Katecheci

ks. prałat Jan Kudłacz

ks mgr Karol Góra

 

Nauczyciele

mgr Barbara Kondziołka – historia, geografia

mgr inż. Lukrecja Chochlińska – matematyka, fizyka

mgr Anna Cichostępska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne

mgr Teresa Czesak - język polski, historia, plastyka, muzyka

mgr inż. Maria Górka - informatyka, technika, plastyka, muzyka

mgr Dominika Kargol – nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Kliś – język angielski

mgr Sabina Krakowska - język angielski

mgr Kamil Kuras - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Latosińska - matematyka

lic. Klaudia Stachurska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Mucha – język polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Olchawa - język niemiecki

mgr Ilona Palonek - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Piątek-Kuc – nauczyciel wspomagający

mgr Piotr Rzepa- biologia, chemia, przyroda

mgr Marta Szczepańska- wychowanie fizyczne, technika, doradztwo zawodowe

mgr Ewelina Toboła - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

mgr inż. Stanisław Wilk – matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Zofia Zięć - świetlica

mgr Anna Zych - język polski, przyroda

mgr Józefa Zych - biblioteka, historia i społeczeństwo

 

UCZNIOWIE

Ogólnie w Szkole Podstawowej uczy się 233 uczniów w tym:

 

edukacja wczesnoszkolna - 61 uczniów

Klasa I – 22 uczniów, wychowawca mgr Ewelina Toboła

Klasa IIa – 15 uczniów, wychowawca mgr Anna Cichostępska

Klasa IIb- 12 uczniów, wychowawca mgr Ilona Palonek

Klasa III - 12 uczniów, wychowawca lic. Klaudia Stachurska

 

klasy IV - VIII – 135 uczniów

 

Klasa IVa -16 uczniów, wychowawca mgr Teresa Czeska

Klasa IVb - 15 uczniów, wychowawca mgr Piotr Rzepa

Klasa Va - 17 uczniów, wychowawca mgr Anna Latosińska

Klasa Vb - 18 uczniów, wychowawca mgr Sabina Krakowska

Klasa VI - 17 uczniów, wychowawca mgr Anna Zych

Klasa VII - 22 uczniów, wychowawca mgr Józefa Zych

Klasa VIIIa - 15 uczniów, wychowawca mgr inż. Lukrecja Chochlińska

Klasa VIIIb - 15 uczniów, wychowawca mgr inż. Maria Górka

 

 

klasy gimnazjalne – 37 uczniów

Klasa IIIa gimnazjum – 19 uczniów, wychowawca mgr Barbara Kondziołka

Klasa IIIb gimnazjum – 18 uczniów, wychowawca mgr Dorota Mucha

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

mgr Danuta Zając – sekretarka

Alina Ciura – intendent

Grażyna Zydroń – kucharka

Barbara Czchowska – pomoc kuchenna

Elżbieta Biernat – sprzątaczka

Alicja Cichostępska – sprzątaczka

Wanda Cichostępska – sprzątaczka

Barbara Jagielska – sprzątaczka

Małgorzata Witkowska – sprzątaczka

Jerzy Klecki - woźny, konserwator sprzętu