Dzień 14 listopada 2018 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 22 pierwszoklasistów zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej w Uszwi. Rozpoczęcie nauki w szkole jest dużym przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, którym jest szkoła i muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed nimi nauczyciele. Uroczystość ślubowania odbyła się  na sali gimnastycznej, która przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też rodziców pierwszaków. Na początku uczniowie klas VIII przedstawili w kilku słowach historię szkoły i przybliżyli postać patrona Władysława Jagiełły. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym pokazali swoje artystyczne umiejętności, jakie ćwiczyli przez pierwszy miesiąc pobytu w szkole. Pomimo tremy poradzili sobie świetnie, śpiewając piosenki i recytując wiersze. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

Po ślubowaniu głos zabrała  Pani dyrektor mgr Barbara Kondziołka, która  skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej i wręczając pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Dzieci otrzymały także niespodzianki przygotowane przez rodziców. Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia, a po nich słodki poczęstunek oraz zabawa, w której uczestniczyła cała społeczność naszej szkoły.