Uczniowie III klasy gimnazjalnej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach projektu profilaktycznego „CyberBEZPIECZNI”. Pani Marta Knapińska prowadziła z młodzieżą zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i technologii komunikacyjnych pod kątem przeciwdziałania zjawiskom cyberprzemocy i cyberuzależnienia.

Główny cel tego projektu to dostarczenie uczniom wiedzy na temat bezpiecznych wzorców korzystania z Internetu i innych technologii komunikacyjnych poprzez motywowanie do refleksji nad istotą własnych działań podejmowanych z użyciem Internetu, psychoedukację na temat zjawiska cyberprzemocy i cyberuzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat możliwości zapobiegania i sposobów reagowania na cyberprzemoc, a także możliwości szukania wsparcia i pomocy.