W czasie adwentu młodzież należąca do Szkolnego Koła Caritas włączyła się w akcję sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowaną co roku przez Caritas Polska. Rozprowadzała także kartki świąteczne, z których dochód zostanie przeznaczony na cele misyjne. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia członkowie Koła odwiedzili starszych i samotnych mieszkańców parafii Uszew, złożyli życzenia świąteczne oraz wręczyli własnoręcznie wykonane stroiki bożonarodzeniowe.