Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą św. sprawowaną w kościele parafialnym przez Ks. katechetę Karola Górę. Następnie społeczność szkoły spotkała się na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Bogumiła Jagielska powitała grono pedagogiczne, uczniów i rodziców oraz omówiła organizację pracy szkoły, która w związku z reformą oświaty zaczęła funkcjonować w nowej strukturze jako ośmioletnia szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. Funkcję zastępcy dyrektora będzie pełniła Pani Barbara Kondziołka.

Na zakończenie uroczystego apelu Pani Dyrektor przypomniała zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Życzyła także uczniom i nauczycielom wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań oraz wielu sukcesów edukacyjnych. Po apelu uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami.