W dniu 14 listopada odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania naszej szkoły. Tradycyjnie w tym dniu do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych. Aby jednak zostać pasowanym na ucznia naszej szkoły, dzieci muszą wykazać się różnorakimi umiejętnościami. Tym razem wiadomości uczniów sprawdzał osobiście patron szkoły, król Władysław Jagiełło wraz z żoną królową Jadwigą. Na tę uroczystość przybyli wraz ze swoimi dworzanami. W tej iście królewskiej scenerii, dzieci musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu, recytacji, znajomości zasad ruchu drogowego oraz właściwego zachowania. Gdy wszystkie zadania zostały prawidłowo wykonane, pierwszoklasiści w obecności swoich rodziców, grona pedagogicznego oraz wszystkich pozostałych uczniów, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a pani dyrektor Bogumiła Jagielska pasowała ich na uczniów. W nagrodę dzieci otrzymały upominki od rodziców oraz swoich starszych kolegów. Na koniec wystąpiły cheerleaderki, które swój występ dedykowały pierwszoklasistom. Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną, na której wszyscy uczniowie bawili się wspaniale.

Do społeczności uczniowskiej naszej szkoły zostali przyjęci:

Klasa I a

1. Biel Dawid

2. Ciszkowicz Wiktoria

3. Dobranowski Kacper

4. Golec Hubert

5. Jagielski Franciszek

6. Konstanty Patryk

7. Kubacki Przemysław

8. Mech Blanka

9. Rabjasz Aleksandera

10. Rams Nikodem

11. Rzońca Mateusz

12. Ząbkowska Maja

13. Ząbkowska Milena

14. Ząbkowski Mateusz

 

Klasa I b

1. Babraj Jan

2. Cabała Kinga

3. Grabania Dawid

4. Jagielski Emil

5. Jagielska Magdalena

6. Jurgała Piotr

7. Młyńska Amelia

8. Musiał Kamil

9. Pawełek Zuzanna

10. Pisarczyk Szymon

11. Stanuch Krystian

12. Świerczek Mikołaj

 

Ilona Palonek