24 października 2017 roku w gminie Gnojnik odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik. W szkole w Uszwi był Okręg Wyborczy nr 5. Na naszą placówkę przypadało 5 mandatów. W wyborach startowało 14 uczniów z klas VII oraz II i II gimnazjum. W wyznaczonym terminie uczniowie mający prawa wyborcze zgłaszali się z dokumentem ze zdjęciem i głosowali na wybranego przez siebie kandydata. Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie: Nikola Mikulska – przewodnicząca oraz Justyna Biernat i Aleksandra Jagielska - członkowie po skończonych wyborach przeliczyła głosy, a Gminna Komisja Wyborcza je zatwierdziła.

Oto młodzieżowi radni reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową w Uszwi w kadencji 2017-2019:

1.Natalia Grochola

2.Wiktoria Legutko

3.Wiktoria Piekarz

4.Kinga Rams

5.Joanna Tasior

Wybranym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.