28 września uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej. Uczniowie kl. III gimnazjum i kl.VI  zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny „Był taki wrzesień”. Wiersze oraz piosenki żołnierskie przywołały  dramat tamtych  wydarzeń: śmierć, cierpienie,  rozpacz  niewinnych ofiar niemieckiej i sowieckiej agresji na naszą ojczyznę. Podczas apelu poległych oddaliśmy hołd żołnierzom oraz cywilom. Nie zapomnieliśmy także o zamordowanej przez Niemców żydowskiej rodzinie Goldbergerów ukrywającej się w uszewskim lesie Grabaliny oraz o mieszkańcu Uszwi Wojciechu Kotwisie, który za bezinteresowną pomoc sąsiadom-Żydom został rozstrzelany.

Historio - choćbyś była najokrutniejsza- trwaj w naszej pamięci!