W ramach realizacji elementów doradztwa zawodowego w klasach I-III dnia16.05 do naszej szkoły zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście - strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu strażaka, a także zapoznanie ich z podstawowymi elementami bezpieczeństwa podczas wypadków i pożarów. Uczniów klasy I przywitał druh Wojciech Kukla, który opowiadał o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz odpowiadał na pytania. Dzieci wiedziały, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, udzielają pomocy w katastrofach czy klęskach żywiołowych, ratują ludzi, gdy zagraża im niebezpieczeństwo, pomagają zwierzętom i często narażają własne życie, by ratować innych. Uczniowie znali także numer telefonu do Straży Pożarnej 998 lub 112. W trakcie spotkania dzieci  w skupieniu słuchały  opowieści  o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Pan Wojciech Kukla wraz z Panem Szymonem Świeradem i Panią Katarzyną Pisarczyk pokazywali, w jaki sposób można połączyć się przez radiostację z jednostką Straży Pożarnej w Brzesku, zainicjowali scenkę pożaru w domu, umożliwili dzieciom ubranie strażackich hełmów oraz pokazali sprzęt pożarniczy. Uczniowie mogli wsiąść do wozu strażackiego i obejrzeć jego wyposażenie. Na zakończenie spotkania pierwszoklasiści wręczyli zaproszonym gościom laurkę i podziękowali za przeprowadzenie ciekawej lekcji. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. Być może niektóre z nich, gdy dorosną, zasilą strażackie szeregi, by nieść pomoc innym ludziom. Składamy serdeczne podziękowania strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi, którzy umożliwili  naszym uczniom poznanie zawodu strażaka z bliska.