Tegoroczna edycja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem Nie ma śmieci – są surowce. Główne cele akcji to zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Poza tym ważne też jest ukazywanie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów i poszanowania zasobów środowiska.

Nasza szkoła aktywnie włączyła się do akcji. Uczniowie wszystkich klas pod opieką swoich wychowawców sprzątali wyznaczone rejony pamiętając przy tym o segregowaniu śmieci. Dzieci z młodszych klas malowały okolicznościowe ilustracje. W starszych klasach odbyły się pogadanki na temat zmiany myślenia dotyczącego śmieci, które mogą stać się surowcami zgodnie z hasłem przewodnim.

mgr Dorota Mucha