27 września uczniowie klas: III a, III b gimnazjum i VIII a  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  „Nigdy więcej” poświęcony  rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wiersze, piosenki żołnierskie oraz scenografia przywołały  dramat tamtych  wydarzeń: śmierć, cierpienie,  rozpacz  niewinnych ofiar niemieckiej i sowieckiej agresji na naszą ojczyznę. Częścią uroczystości był apel poległych. Nie zapomnieliśmy o tragedii narodu żydowskiego, która dotknęła także rodzinę Goldbergerów ukrywającą się w uszewskim lesie Grabaliny i rozstrzelaną przez niemiecką żandarmerię. Ta niecodzienna lekcja historii przypomniała społeczności naszej szkoły o obowiązku zachowania pamięci o ofiarach  najtragiczniejszej z wojen.